top of page

Ürün Satış ve Verimlilik Analizleri

Şüphesiz ki bayiler gibi satış noktaları açarken sadece bölgedeki iş potansiyeli ya da nüfus yoğunluğu değil bölgenin durumu (il ya da ilçenin yapısı) da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bölgenin faaliyet gösterdiği alanlara göre farklı ürünlerin satışına yönelmenin daha doğru olacağı görülebilir. Bu açıdan bakılınca Ürün Satış Analizi bölgenin durumunu öğrenmek ve karşılaşılabilecek problemlere hazırlıklı olmak için yapılması gereken bir faaliyettir.

ürün-satış-ve-verimlilik-analizi-mapakti

Aynı potansiyeli taşıyan satış noktalarının kâr oranlarının karşılaştırılmasıyla verimlilik analizleri yapılabilir.

Sizlerin belirleyeceği kriterler doğrultusunda şubelerin finansal durumunu ve yapılan yatırım karşılaştırması yapabiliyoruz. Bölge dağılımınız, sadakat program hedef kitle dağılımınız harita üzerinde veriler ile görüntülendiğinde hangi bölgenin, şubenin ya da geo-marketing kampanyanızın daha verimli olduğunu rahatlıkla ölçebiliyoruz.

bottom of page