top of page

Geodyzer

Geodyzer web tabanlı bir GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulamasıdır. İşletmenizin operasyon ve pazarlama kararlarını coğrafi tabanlı almasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Geodyzer ile bölgeler (poligonlar) oluşturabilir, birden çok veri katmanını (müşteriler, şubeler, rakipler, işletmeler, demografi, gelişmişlik vb.) aynı anda harita üzerinde görüntüleyebilir, detaylı sorgular ve analizler yapabilirsiniz. Böylece hangi coğrafyada nasıl operasyon yada pazarlama yapacağınızı daha sağlıklı planlarsınız.

Nokta Yönetimi

Geodyzer’ın ana işlevlerinin ilki olan nokta yönetimi sayesinde harita üzerinde görmek, geocode etmek, adres optimizasyonu yapmak ve analizlerde kullanmak istediğiniz verileri (müşteri verileri, bayi ve satış noktaları, şubeler, franchise noktalarınız gibi) hızlı ve etkin biçimde Geodyzer’a aktarabilirsiniz. Geodyzer’da noktalarınızı arayıp bulmak çok kolaydır. Geodyzer’da anahtar kelimeler ile nokta yönetimini güçlendirebilir, verilerinizi gruplayabilirsiniz.

Nokta Yönetimi - Geodyzer.png

Poligon Yönetimi

Geodyzer sayesinde dağıtım bölgeleriniz, hedef coğrafi bölgeleriniz gibi birçok bölgeyi bir harita üzerinde rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Geodyzer’da bölgelerinizi kurgularken operasyonel ihtiyaçlarınıza özel bölgeler oluşturabileceğiniz gibi idari bölgeleri (il, ilçe, mahalle vb.) birleştirerek yeni bölgeler yaratabilirsiniz.

Poligon Yönetimi - Geodyzer.png

Sorgular ve Analizler

Geodyzer üzerinde sadece kendi noktalarınız ve poligonlarınız (bölgeleriniz) için değil, ek veri katmanları kullanarak da sorgular yapabilirsiniz. Örneğin bir ilçe sınırları içerisindeki ticari işletme yoğunluğunu görebilir, o ilçenin mahallelerine ait demografik ve sosyo-ekonomik verileri Geodyzer sayesinde harita üzerinde görüntüleyebilir, rakiplerinizin satış noktalarını, kendi noktalarınızdaki ciro vb değerleri, müşteri ve sipariş adetlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu katmanlar sayesinde Geodyzer’da oluşturacağınız sorgular ile daha etkin kararlar verebilirsiniz.

Sorgular ve Analizler - Geodyzer.png

Raporlar ve Kullanıcı Yönetimi

Geodyzer’ı farklı departmanların ve farklı personelin, farklı yetki seviyelerinde kullanmasını sağlayabilirsiniz. Geodyzer’da yetki seviyelerini iş akışınıza özel kurgulayabilirsiniz.

 

Geodyzer görselleştirdiği tüm veri ve sorguları size rapor olarak sunabilir. Ayrıca oluşturduğunuz harita görünümlerini yazıcı çıktısı veya jpeg olarak alarak operasyon planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

Raporlar ve Kullanıcı Yönetimi - Geodyze

Kimler Kullanabilir?

Kurumunuza ait müşteri verilerinizi Geodyzer üzerinde görüntüleyerek lokasyon bazlı analizler yapabilirsiniz. Elbette Geodyzer sadece kurumunuza ait verileri görselleştiren bir harita yazılımı değildir. Aynı zamanda Mapaktif tarafından servis edilen pek çok farklı veriyi de sorgulama ve görüntüleme imkanı sunar. Bu veriler yaklaşık 2.000.000 işletmeye ait poi bilgisi, sosyo ekonomik veriler(arsa metrekare birim değerleri), demografik veriler (yaş, cinsiyet,eğitim vs..)dir.
Kurumsal sisteminize entegre ederek ya da web üzerinden Geodyzer’ı kullanabileceğiniz alanlar:

 

BANKALAR İÇİN
 • Şubelerinizin ve ATM’lerinizin lokasyon optimizasyonu (rakiplerinde konumu dikkate alınarak en verimli alanların seçimi)

 • Müşteri dağılımızı görerek hizmet götürülmeyen alanların tespiti

 • Müşteri şube yakınlığı eşleşmesi ile müşterilerin şubeler arası devri

 • Şube performans analizi (Şubeler etrafında çalıştığınız firmalar ve veri tabanımızdaki hedefinize uygun işletmeleri farklı renklerde görselleştirerek performans ölçebilirsiniz)

 • Potansiyel müşterilerin yerleri belirlenerek şubedeki ya da merkeze bağlı satış personelinin hedeflerinin belirlenmesi

 • Seçilen Müşteri grubu, sosyo-ekonomik ya da demografik veri aralığında şehir ya da ülke sınıflandırması (heat map- müşteri yoğunluk haritası gibi)

 • Kurumunuza özel bölgelerin harita üzerinde gösterilmesi ve istenirse operasyonel sistemlerde kullanılması

 • İstenilen şehri ya da ülkeyi müşteri tiplerine göre bölümlendirerek coğrafi pazar analizleri (hangi alanlarda hangi ürünler sunulmalı)

 •  Müşterilerin kart kullanımlarına göre harcama alanlarının belirlenmesi

PERAKENDE İÇİN
 •  Yeni açılacak mağaza lokasyonlarının belirlenmesi

 • En verimli hizmet bölgelerinin oluşturulması

 • Müşteriye paket servis veren firmalar için; Hizmet bölgeleri içerisine düşen yolları indeksleyerek siparişin doğru şubeye yönlendirilmesi

 • Müşteri şube eşleştirmesi

 • Tekrar eden siparişlere göre bölgesel müşteri sadakat haritalarının oluşturulması

 • Şube merkez olmak kaydıyla etrafında belirli mesafelerdeki rakip, işletme ya da müşterilerin gösterimi

 • Hedef kitle yoğunluğu belirlenebilir

 • Şube bölgeleri içerisindeki potansiyel ile müşteri ve satış karşılaştırması ile verimlilik analizi yapılabilir

 • Müşteri satış bilgileri harita üzerinde görselleştirilerek yoğunluk belirlenebilir

 • Müşterilerin satın aldığı ürünler harita üzerinde gösterilip bölgesel ürün talep yoğunluğu oluşturulabilir. Bu yoğunluk pazarlama faaliyetlerinizde kullanılabilir.

GENEL
 • Şube optimizasyonu (Yeni satış noktaları açılırken bölgesel potansiyel değerlendirilmesi ya da zamanında gereğinden fazla açılmış şubelerin bulunması)

 • Potansiyel analizi (Bölgesel olarak iş potansiyeli ile şatış noktası sayısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek

 • Hedef kitle analizi

 • Yeterli satış noktasının olduğu bölge ya da bölgelerin tespiti

 • Verimlilik analizi (Aynı potansiyeldeki acentelerin/şubelerin karlılığının karşılaştırılması)

 • Pazarlama analizleri (Ürünün hedef kitlesine göre hangi bölgelerde satışının olabileceğinin analizlerinin yapılması ve buna uygun reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi)

Geodyzer ile neler yapılabilir?

Geodyzer için başlangıç ücretleri?

bottom of page